ПРО НАС

Заходь у храм наук прекрасних,
розумним і старанним будь,
твори, навчайся, розвивайся,
знання у школі ти здобудь! 

 

 

 

Ліцей №33 м. Житомира вітає вас на нашому офіційному сайті!

Ми, вчительська, учнівська та батьківська спільнота, працюючи для здобувачів освіти нашого ліцею всіх поколінь, прагнемо створити школу розвитку особистості шляхом втілення інноваційних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходу  до навчання та виховання, застосування командної роботи, взаємопідтримки, довіри і поваги.

Структура та органи управління закладом

Директор ліцею – Осницький Йосип Павлович

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Дзюмага Наталія Зіновіївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Степчина Людмила Анатоліївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Портная Інна Михайлівна

Заступник директора з виховної роботи – Герасимчук Світлана Олегівна

Заступник директора з господарської частини – Дідківський Анатолій Іванович

        На початок 2022/2023 навчального року в закладі функціонує 36 класи, із них  : 1-4-х – 14 класів, 5-9-х – 18 класів , 10-11-х класів – 4 класи.

        Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2022 року у закладі налічувалося 990 учнів. Середня наповнюваність класів складає 29-30 учнів.

       Усі діти мікрорайону ліцею охоплені навчанням. Ураховуючи, що багато років заклад очвіти співпрацює з ДНЗ № 33, 56, 42, ми маємо спільний план наступності в роботі та працюємо за спільним проєктом «Впевнений старт. Крокуємо до першого класу».

       З метою задоволення освітніх потреб здобувачів освіти у закладі функціонують класи: з українською мовою навчання, класи з українською мовою навчання з вивченням німецької мови, класи з українською мовою навчання з вивченням польської мови .

       Нагальне завдання сьогодення для кожного керівника — сформувати такий корпус педагогічних працівників, які були б не лише компетентними і професійно підготовленими фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп’ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного вдосконалення та підвищення культурно-інтелектуального рівня. Ліцей забезпечений на 100% штатними працівниками. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Станом на 1 вересня 2022 р. педагогічний колектив ліцею налічує 79 учителів:

  • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 41

  • учителів першої кваліфікаційної категорії – 19

  • учителів другої кваліфікаційної категорії – 4

  • учителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 16

        Цілеспрямоване професійне вдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. 70% вчителів мають вищу та І кваліфікаційну категорії.  Адміністрація школи надає можливість кожному педагогічному працівнику удосконалювати свою фахову майстерність.

  • мають педагогічне звання «учитель-методист» — 13
  • мають педагогічне звання «старший учитель» — 14
  • мають педагогічне звання «керівник гуртка-методист» — 1
  • мають педагогічне звання «практичний психолог-методист» – 1.

     Методична робота закладу спрямована на інтеграцію в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи із здобувачами освіти.

     Виходячи з вимог Державних стандартів освіти колектив закладу працює над новою науково-методичною проблемою “Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів із урахуванням вимог сучасної школи”.

      Організація методичної роботи здійснюється через апробацію нових педагогічних технологій, діагностику й систематизацію результатів, підбиття підсумків, організацію практичних семінарів, вивчення та узагальнення досвіду вчителів.

        Сьогодні перед сучасним закладом освіти постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й розвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Основне завдання закладу освіти – навчати і виховувати дітей, забезпечити їх протягом навчального періоду якісними знаннями.

        У вирішенні актуальних проблем сучасної освіти суттєву  роль відіграє система соціально-психологічного супроводу діяльності навчального закладу, яку забезпечує соціально-психологічна служба. Метою спільної роботи практичного психолога і соціального педагога у школі  є створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки усіх учасників навчально-виховного процесу.

        Соціально-психологічною службою проводиться консультативна, психодіагностична, профілактична, корекційно-відновлювальна робота, здійснюється психологічна просвіта та зв’язок з громадськими інституціями.

       У закладі освіти для дитини з особливими потребами, з метою інтеграції в загальноосвітній простір, організовано інклюзиве навчання за моделлю постійної повної інтеграції. Вона передбачає навчання дитини, яка має відповідні психо-фізичні порушення, на рівні зі здоровими дітьми загальноосвітнього класу. Дозування часу інтеграції немає, зміст спільної діяльності не регламентується. Інклюзивна освіта забезпечується педагогами загальноосвітніх класів.

     Адміністрація Ліцею №33 залучає до організації інклюзивного навчання інформаційно-методичний ресурс та кадровий потенціал міського управління освіти щодо проведення консультативно-роз’яснювальної роботи.

     Необхідність розширення й поглиблення змісту педагогічної реабілітації у практичній діяльності зумовили перегляд засад організації логопедичної роботи з дітьми.

      Одним з найважливіших чинників готовності дитини до навчання є володіння фонетично та граматично правильним зв’язним мовленням. Тому у закладі відкрито логопедичний пункт.

       Заклад освіти – це простір дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу направлена на те, щоб сприяти становленню особистості як творця і проєктувальника власного життя.

     Основні напрями виховної роботи здійснюються відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

      Основними ідеями виховної системи  є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

      Значне місце у виховній роботі закладу посідає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу  Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.  Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві.

       На базі Ліцею№33 м. Житомира діють різноманітні гуртки та спортивні секції : зразковий ансамбль народних інструментів «Веселі музики», вокальний ансамбль «Юність», писанкарства, дебатний клуб “Демосфен”, танцювальний, шаховий, «Влучний стрілок», спортивні секції з футболу, баскетболу та настільного тенісу.   Гуртковою роботою охоплено понад 500 учнів, а  це становить 60%  від загальної кількості здобувачів освіти, у шкільних гуртках – понад 200 чоловік (25%). Учасники гуртків та секцій протягом року беруть участь в різноманітних міських та обласних  конкурсах.

       Фізична культура та спорт є складовою частиною виховного процесу і мають важливе значення у формуванні основ здорового способу життя, духовного і фізичного розвитку дітей.

    У закладі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ( фізкультурні хвилинки під час занять, ігри та вправи на перервах), позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання).
       Фізичне виховання учнів проводиться диференційовано з урахуванням віку, статі та стану їх здоров’я і рівня фізичної підготовленості. Важливе значення має регулярний лікарський контроль за здоров’ям дітей.